0
0,00 
0

CLEANSMOKE.SI DARILNA KARTICA
SPLOŠNA DOLOČILA POSLOVANJA

Splošna določba
Splošna določila poslovanja so pravna osnova za poslovanje z darilno kartico
Cleansmoke.si. Z nakupom ali uporabo virtualne darilne kartice Cleansmoke.si se vsak
imetnik darilne kartice Cleansmoke.si zaveže k poznavanju in spoštovanju določil
o poslovanju z darilno kartico Cleansmoke.si, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Izdaja kartice
Izdajatelj in lastnik darilne kartice Cleansmoke.si (v nadaljevanju: darilna
kartica) je Clean Solutions, Aleks Težak s.p., Goričak 42b, 2283 Zavrč (v nadaljevanju:
izdajatelj).

Nakup darilne kartice je možen s katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki se
uporablja v prodajni mreži Cleansmoke.si v Sloveniji, onemogočeno je plačilo po povzetju.

Pri nakupu darilne kartice se ne prizna nobeden od trenutno veljavnih
popustov v času nakupa kartice.

Darilna kartica se izda pod unikatno šifro.

Ob nakupu darilne kartice se ne obračuna DDV, saj se šteje kot večnamenski
kupon. Dobroimetje, ki je naloženo na darilni kartici, ni obrestovano.

Veljavnost kartice
Veljavnost virtualne darilne kartice je 12 mescev od dneva nakupa darilne kartice. To je
obdobje od dneva nakupa (datum na dokazilu (računu), izdanem ob nakupu
darilne kartice) do vključno zadnjega dne istega meseca v naslednjem letu. Po preteku
roka veljavnosti morebitno dobroimetje na darilni kartici ni več razpoložljivo. Kupec
oziroma imetnik darilne kartice je dolžan sam voditi evidenco veljavnosti.

Imetnik darilne kartice lahko kadarkoli preveri datum veljavnosti in stanje na
darilni kartici tako, da kontaktira spletno trgovino cleansmoke.si preko emaila [email protected].

Za reševanje reklamacij po preteku veljavnosti darilne kartice je pristojen izdajatelj.
Reklamacije se posredujejo v pisni obliki.

Uporaba kartice
Imetnik je dolžan darilno kartico (kodo) skrbno hraniti in z njo poslovati v skladu z
zakonom, ki ureja poslovanje z elektronskim denarjem. Darilna kartica je lahko prenosljiva,
kar pomeni, da predstavlja plačilno sredstvo na prinosnika. Imetnik darilne kartice se šteje
za upravičenca do uporabe darilne kartice. Imetnik lahko z darilno kartico plačuje oziroma
jo uporablja za enkraten nakup blaga in storitev v obsegu razpoložljivega dobroimetja.

Vrednost na kartici je mogoče koristiti le v celoti.

V primeru da vrednost dobroimetja na darilni kartici ne zadošča
za izvedbo celotnega nakupa, je plačilo za razliko do vrednosti kupljenega blaga in storitev
mogoče izvesti s katerimkoli veljavnim plačilnim sredstvom, ki se uporablja v trgovinah
Cleansmoke.si v Sloveniji. Za plačilo vrednosti blaga ali storitev je mogoče združiti vrednosti
različnih darilnih kartic.

Izplačilo vrednosti darilne kartice v gotovini ni mogoče.

Cleansmoke.si ne prevzema odgovornosti za porabo sredstev na darilni kartici.
Darilna kartica je veljavna v spletni trgovini Cleansmoke.si.

Za reševanje reklamacij ob plačilu z darilno kartico je pristojen izdajatelj. Morebitne sporne
zneske ob nakupu z darilno kartico ali ob polnjenju darilne kartice mora kupec reklamirati
pisno najkasneje v 8 dneh po opravljenem nakupu.

Za izgubo ali krajo darilne kartice in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z
neupravičenim razpolaganjem z darilno kartico ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na
darilni kartici, izdajatelj darilne kartice ne odgovarja. Za takšno kartico ni mogoče zahtevati
uničenja, blokiranja ali prepisa vrednosti.

Vrednost darilne kartice je vezana na SKU kodo. Virtualna darilna kartica je vezana na on-
line sistem podjetja Cleansmoke.si. V kolikor on-line sistem ne deluje, kar pomeni, da v
centralni bazi podatkov zaradi tehničnih težav pri podjetju Cleansmoke.si ni mogoče
preveriti stanja dobroimetja darilni kartici, podjetje Cleansmoke.si ni zavezano k izplačilu
kakršnegakoli zneska iz naslova darilne kartice do ponovne vzpostavitve povezave s
centralno bazo podatkov.

Končne določbe
Izdajatelj lahko spreminja te splošne pogoje poslovanja za izdajanje in uporabo darilne
kartice Cleansmoke.si. O bistvenih spremembah v poslovanju mora obvestilo objaviti na
spletni strani Cleansmoke.si