Podjetje Clean Solutions, Aleks Težak s.p. v skladu z v nadaljevanju navedenimi pogoji in določbami prvemu kupcu jamči, da so keramični žari, ki jih je izdelalo ali dobavilo podjetje Kamado BONO, uporabljeni v normalnih pogojih in nimajo proizvodnih ali materialnih napak. Garancija je veljavna od dneva, ko je izdelek prodan prvemu kupcu in velja za naslednja obdobja:

Neomejena garancija velja za keramično ohišje, keramično gorišče, ognjeni obroč in keramične dodatke za žar,

2 letna garancija velja za vse kovinske dele žara in dodatke za žar

1 letna garancija velja za termometer in ognjevarno tesnilo

1 letna garancija velja za stranski polički

Ta omejena garancija za celoten čas uporabe velja samo za fizične osebe, ki žar uporabljajo za nekomercialne namene. Za pravne osebe, ki žar uporabljajo za komercialne namene, velja 1 enoletna garancija na keramično ohišje ter na vse keramične dele in dodatke.

Garancija je veljavna šele po registraciji izdelka na domači strani Kamado Bono. Morebitne razpoke ali druge okvare, ki jih na keramičnem žaru opazite ob nakupu, morajo biti navedene na originalnem računu. Ta garancija ne velja v primeru prask, vdolbin, odkruškov, razpok ali majhnih estetskih napak na zunanji površini, ki ne vplivajo na delovanje žara in so popolnoma neškodljivi. Materiali, kot so klor, industrijski dim, kemikalije, gnojila, ekstremna vlaga, pesticidi za trate in sol lahko poškodujejo kovinsko barvo in premazne materiale. Zato garancija, ki velja za kovinske dele, nerjaveče jeklo in lito železo, ni veljavna v primerih RJAVENJA, OKSIDACIJE, BLEDENJA in drugih vrst OKVAR. Te garancije ni mogoče prenesti na naslednje lastnike. REGISTRIRAJTE SVOJ ŽAR ZDAJ

Če ima kateri koli izdelek, za katerega velja ta garancija, napako, bo popravljen ali zamenjan z novim podobnim izdelkom ali novim delom – odvisno od izbranega izdelka Kamado BONO. V skladu s to garancijo podjetje Clean Solutions, Aleks Težak s.p. prevzema odgovornost za popravilo in (ali) zamenjavo delov. Ob vložitvi zahtevka mora kupec napake na izdelku fotografirati, da se lahko oceni škoda. V skladu z garancijo Kamado BONO se prask, razpok, špranj, vdolbin in majhnih estetskih napak, ki ne vplivajo na delovanje žara, ne popravlja. Ta garancija ni veljavna, če so okvare posledica nepravilne in neustrezne montaže ali neustreznega vzdrževanja, uporabe v nasprotju z navodili ali uporabe za druge namene, ali pa posledica skladiščenja izdelka v neustreznem okolju. Ta garancija ni veljavna, če so okvare posledica obrabe, nesreč, naravnih nesreč, nepooblaščenega popravila, preoblikovanja ali zamenjave izdelka ali njegovih delov. Ta garancija ni veljavna, če so se razpoke na keramičnem žaru pojavile po tem, ko je bil izdelek prodan prvemu kupcu. Podjetje Clean Solutions, Aleks Težak s.p. ne prevzema odgovornosti za zamudo ali neupoštevanje jamstvenih obvez, če je to posledica dogodka ali nepredvidenih okoliščin, na katere podjetje Clean Solutions, Aleks Težak s.p. ne more vplivati. Garancija izgubi veljavo, če so bile v keramični žar ali po njem polite kakršne koli tekočine, vključno z vnetljivimi tekočinami. Garancija izgubi veljavo, če je bil žar prižgan s pomočjo lesa ali drugega neprimernega goriva. Žar je potrebno prižgati z visokokakovostnim ogljem iz lesa listavcev, poleg tega pa je za njegov vžig potrebno uporabiti suhe vžigalne kocke. Prižiganje z materiali in pod pogoji, za katere podjetje Žarovnije, Peter Hajdu s.p. ne prevzema odgovornosti, lahko poškoduje zaščitno prevleko na keramičnem žaru. Kamado BONO je izdelan iz nerjavečih materialov, a garancija kljub temu ne velja v primerih rjavenja ali oksidacije kovinskih delov, razen če je bila poškodovana strukturna neoporečnost žara. Ta garancija ni veljavna, če je bil izdelek kupljen pri nepooblaščenih dobaviteljih in (ali) tretjih osebah. Ta garancija velja le za izdelke, kupljene pri pooblaščenih dobaviteljih, ki so navedeni na spletni strani kamadobono.si. Ta garancija ni veljavna, če je bil žar uporabljen za komercialne ali podobne namene. Ta garancija zajema vsakodnevno uporabo in vzdrževanje. Podjetje Clean Solutions, Aleks Težak s.p. ne prevzema odgovornosti za zamude ali neupoštevanje jamstvenih obvez, če je to posledica dogodka ali nepredvidenih okoliščin, na katere podjetje Clean Solutions, Aleks Težak s.p. nima vpliva, vključno z naravnimi nesrečami, požari, vladnimi ukrepi ali omejitvami, stavkami, zamudami v prevoznem sektorju ali zmanjšanjem materialnih virov. Zgoraj navedeno je edina garancija za žare Kamado Bono. Podjetje Clean Solutions, Aleks Težak s.p. izjavlja, da ne prevzema odgovornosti za kakršna koli druga jamstva, izražena izrecno ali implicitno, vključno z garancijami za implicitne komercialne značilnosti in namembno primernost. Podjetje Clean Solutions, Aleks Težak s.p. ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane kot posledica zamude, prekinitve delovanja in drugih težav, ali za kakršno koli naključno, posebno in/ali posledično škodo, ta garancija pa v omenjenih primerih izgubi veljavo. Ob kršitvi te garancije se kupcu prizna izključna pravica, ki pa je omejena na popravilo ali menjavo izdelka ali njegovih delov v skladu s to garancijo. V nekaterih državah omejitve garancijskih rokov niso dovoljene oziroma ne veljajo v primerih naključne ali posledične škode; zato zgornje omejitve ali izključitve v vašem primeru morda niso veljavne. Garancija navaja vse pravne pravice, vendar lahko za vas veljajo drugačne pravice, specifične za posamezno državo. Podjetje Clean Solutions, Aleks Težak s.p. ne pooblašča nobene fizične ali pravne osebe, da bi v imenu podjetja Kamado BONO prevzela odgovornost za prodajo ali nakup izdelkov Kamado BONO. Garancija ne velja za izdelke, kupljene pri nepooblaščenih posrednikih. Če imate
kakršna koli vprašanja glede prepoznavanja pooblaščenih posrednikov, se pred nakupom izdelka obrnite na podjetje Clean Solutions, Aleks Težak s.p. Za predložitev garancijskega zahtevka se obrnite na upravo podjetja Clean Solutions, Aleks Težak s.p. (KONTAKT)

BONO CARE – PRAVILNIK O VAROVANJU ŽAROV

 

Žari Kamado Bono (v nadaljevanju – žari), kupljeni v spletni trgovini Cleansmoke.si  (Clean Solutions, Aleks Težak s.p.)  od 15.11.2022, so predmet zaščite BONO CARE v skladu z BONO CARE pravilnikom o varovanju žarov Kamado Bono (v nadaljevanju – Pravilnik) po spodaj navedenimi pogoji.

 

1. Zaščita velja za naslednje modele žarov: Minimo, Media, Grande, Limited.

 

2. Zaščita zajema naslednje dogodke:

2.1. Kraja žara z vdorom v kraj stalnega prebivališča kupca Kamado Bono žara (v nadaljevanju – Kupec) ali nepremičnino v njegovi lasti ali njegovo poškodovanje;

2.2. Poškodba žara, ko žara ni več mogoče uporabljati, se žar pokvari zaradi naravnih nesreč ali nenamernega nenadnega in nepredvidenega dejanja Kupca.

 

3. Zaščita velja za en dogodek v obdobju enega leta, šteto od dneva nakupa žara.

 

4. Območje veljavnosti – ozemlje Republike Slovenije.

 

5. Zaščita velja za žare, kupljene v Trgovini Žarovnij in na prodajnih mestih uradnih partnerjev v Sloveniji od 15.11.2022.

 

6. Kupec ni dolžan plačati odbitne franšize ali amortizacije.o.

 

7. V primeru dogodka, predvidenega v Pravilniku, se žar brezplačno popravi ali zamenja z enakim novim ali bolje opremljenim žarom, če gre za starejši model. Stroški prevoza so kriti.

 

 

8. Prodajalec ima pravico izbrati med popravilom ali zamenjavo žara z novim.

 

9. Zaščita velja:

9.1. Za ograjena, stalno naseljena območja. Če je ozemlje obdano z ograjo, visoko vsaj 1 (en) meter, žara ni treba zakleniti.

9.2.  Za neograjena, stalno naseljena območja. Če je žar shranjen v neograjenem prostoru, mora biti zaklenjen ali kako drugače zavarovan, da se zagotovijo maksimalni varnostni pogoji.

 

10. V primeru udarca žara je potrebno poškodovani žar in vse njegove dele shraniti, da lahko ekipa Bono Care oceni škodo. V primeru menjave žara se poškodovani žar zamenja le s celotno osnovno opremo, kot je bila prejeta ob nakupu, razen če ni drugače dogovorjeno.

 

11. Varstvo velja le za fizične osebe.

 

12. Obveznosti Kkupca v času veljavnosti Pravilnika:

12.1. Kupec mora sprejeti vse potrebne in razumne previdnostne ukrepe, potrebne za preprečitev ali zmanjšanje škode, da bi se izognil zahtevku po tem Pravilniku;

12.2. Kupec mora upoštevati varnostne ukrepe in pravilno uporabljati žare;

12.3. V prvem delovnem dnevu po tem, ko ste izvedeli za škodni dogodek, obvestite predstavnika Kamado Bono po elektronski pošti e-pošta [email protected], pošljite fotografije poškodovanega žara in kopijo potrdila o nakupu žara.

12.4. V primeru kraje je poleg zahteve po prijavi pri predstavniku Kamado Bono v prvem delovnem dnevu po tem, ko ste izvedeli za škodni dogodek, potrebno tudi kontaktirati policijo v 24 urah od ugotovitve škode. Pravilnik ne velja, če tatvina ni prijavljena policiji in dogodek nima policijskega zapisnika.

12.5. V primeru prijave nezgode je potrebno imeti pri sebi dokument o nakupu žara in sicer račun. 

12.6. Prodajalcu Kupec predloži vse zahtevane dokumente, potrebne za potrditev okoliščin dogodka in izpolnitev drugih zahtev v zvezi s preiskavo dogodka.

 

13. Prodajalec ima pravico, da ne popravi ali zamenja žara:

13.1. Če Kupec dogodka ni pisno prijavil Prodajalcu Kamado Bono in v primeru kraje dogodka ni prijavil policiji v rokih, določenih v tem Pravilniku.

13.2. Če je povzročena škoda na žaru, ki ni imel zagotovljenih ustreznih varnostnih pogojev, kot je določeno v Pravilniku.

13.3. Če je je Kupec poskušal zavajati s ponarejanjem dejstev, ki vplivajo na ugotavljanje vzrokov dogodka in je posredoval netočne podatke;

13.4. Če Kupec nima računa in/ali potrdila o nakupu žara.

 

14. Prodajalec mora žar popraviti ali zamenjati z novim najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je prejel vse podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, okoliščin in posledic dogodka.

 

15. Prodajalec, ki zavrne popravilo ali zamenjavo žara z novim, mora razloge za takšno odločitev pisno sporočiti Kupcu v roku 20 dni od sprejetja odločitve.

 

16. Če se izkaže, da je bil zaradi lažnih ali ponarejenih podatkov, ki jih je Kupec posredoval Prodajalcu, žar popravljen ali zamenjan z novim, ima Prodajalec pravico zahtevati, Kupec pa je dolžan Prodajalcu povrniti ceno novega žara ali stroške popravila žara, takoj po ugotovitvi tega dejstva.

 

17. V izogib dvomu. ugodnosti po tem Pravilniku so za Kupcs brezplačne. 

 

18. Vsa nesoglasja v zvezi z izvajanjem Pravilnika se rešujejo po mirni poti s pogajanji, v kolikor pa do sporazuma ne pride, se lahko spor rešuje izvensodno ali sodno pred pristojnim sodiščem.